Strona Główna

Ogłoszenia

W trakcie pobytu w gabinecie pacjent i opieka muszą mieć prawidłowo założone maseczki jednorazowe

Od 3 sierpnia nie ma możliwości parkowania przed budynkiem przy ulicy Głowackiego 24, a także na całej długości ulicy Głowackiego.

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii prosimy przed wizytą o uważne zapoznanie się z nowymi zasadami pracy gabinetu znajdującymi się poniżej.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
specjalizujemy się w leczeniu zeza i oczopląsu u dzieci i dorosłych oraz diagnostyce i leczeniu schorzeń neurologicznych.

Zaburzenia widzenia u dzieci mogą wpływać na wyniki w nauce i rozwój psychoruchowy dziecka, powodować trudności w czytaniu i pisaniu (mylne rozpoznanie dysleksji). Prawidłowa ostrość wzroku ma szczególne znaczenie w początkowym etapie nauki ze względu na wzmożoną pracę wzrokową dziecka zwłaszcza z bliska w przedszkolu, szkole i w domu.

Określenie ostrości wzroku, wady refrakcji (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność) czyli wczesne wykrycie i odpowiednia korekcja zaburzeń widzenia, w większości przypadków może zapobiec rozwojowi trwałych ubytków widzenia u dzieci i młodzieży.

ZAPAMIĘTAJ!

  • oko źle widzące nie boli
  • dziecko samo u siebie nie rozpozna wady wzroku
  • leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej

Zapraszamy do naszych gabinetów w Krakowie, ul. Głowackiego 24, kl. II, lok. 38: