Dr Małgorzata Nowaczek

Dr Małgorzata Nowaczek
Tel. kom. 602 474 819 • Wtorki w godz. 10:30 – 18:30
  • Posiada specjalizację II stopnia w zakresie pediatrii, II stopnia w zakresie neurologii dziecięcej oraz Certyfikat uprawniający do oceny i opisywania badań EEG.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
  • Współpracuje z Ośrodkiem dla Dzieci z afazją.
  • Konsultuje i leczy dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  • Współpracuje z Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.